Hakemukset

Tulosta asuntohakemus tästä

Hakemus toimitetaan Veteraanitalolle osoitteeseen Asemankatu 42 A, 05900 Hyvinkää.

Säätiön asiakkaaksi haetaan säätiön omalla asuntohakemuksella. Asunnot vuokrataan ensisijaisesti hyvinkääläisille veteraaneille / ikääntyneille , joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut ikääntymisen, sairauden, vamman, yksinäisyyden, turvattomuuden tai muun syyn vuoksi. Asukasvalinta tehdään ARA-säännösten mukaisesti. Jotta asukasvalinta voidaan tehdä, tulee hakemuksessa olla myös kaikki vaaditut liitteet. Hakemus lähetetään  osoitteeseen Asemankatu 42 A, 05900 Hyvinkää. Lisätietoja veteraanitalo@veteraanitalo.fi / 044 7757410 (neuvonta).

Lisäksi Veteraanitalolla on ostopalvelusopimus ikääntyneiden asumispalveluista (palveluasuminen ja ympärivuorokautinen palveluasuminen)  Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden kanssa.Jos asiakas haluaa hakeutua asumaan Keusoten sijoittamana hänen tulee olla yhteydessä Keuosten asiakasohjaukseen (019 2260 403).

 https://www.keusote.fi/palveluhakemisto/ikaantyneiden-tehostettu-palveluasuminen/ Asiakasohjaus käynnistää palvelutarpeenarvioinnin.

Katso esimerkki yksiön pohjapiirustuksesta tästä

Katso esimerkki kaksion pohjapiirustuksesta tästä