Hallitus

Säätiön asioita hoitaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava kuusijäseninen hallitus.

Se kantaa vastuun säätiön toiminnallisista linjauksista, toiminnan suunnittelusta ja seurannasta sekä resurssoinnista.

Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään seurakunta, Hyvinkään Sotaveteraanit ry sekä Hyvinkään Rintamaveteraanit ry.

Hallituksen jäsenet toimikaudella 2024 – 2025 ovat:

  • Hannu Alén, Hyvinkään kaupunki (puheenjohtaja)
  • Juhani Skyttä, Hyvinkään seurakunta
  • Juhani Strandman, Hyvinkään kaupunki
  • Keijo Neffling, Hyvinkään Sotaveteraanit ry
  • Matti Korpiaho, Hyvinkään seurakunta
  • Outi Niemi, Hyvinkään kaupunki