Hallitus

Säätiön asioita hoitaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittava seitsemänjäseninen hallitus.

Se kantaa vastuun säätiön toiminnallisista linjauksista, toiminnan suunnittelusta ja seurannasta sekä resurssoinnista.

Säätiön hallituksen jäsenet valitsee Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään seurakunta, Hyvinkään Sotaveteraanit ry sekä Hyvinkään Rintamaveteraanit ry.

 

Hallituksen jäsenet toimikaudella 2022 – 2023 ovat:

  • Hannu Alén, Hyvinkään kaupunki (puheenjohtaja)
  • Irma Pahlman, Hyvinkään seurakunta (varapuheenjohtaja)
  • Tuula Karhunen, Hyvinkään seurakunta
  • Outi Niemi, Hyvinkään kaupunki
  • Juhani Strandman, Hyvinkään kaupunki
  • Juhani Skyttä, Hyvinkään Sotaveteraanit ry
  • Eira Järvinen, Hyvinkään Rintamaveteraanit ry